Primăria Municipiului Vulcan

Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 31, Vulcan, cod poștal 336200
Telefon: 0254.570.340
Fax: 0254.571.910
E-mail: primvulcan@yahoo.com

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 "Competența face diferența"
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României